سنگ ورقه ای قرمز جگری

مکان: سلفچگان

رنگ: قرمز جگری

مشخصات و ویژگی­ها:

نوع جنس:

ضخامت سنگ برش خورده: بالای 4 سانتی­متر تا 10 سانتی­متر

اندازه قواره: 25 تا 60 سانتی­متر (نامنظم)

فضای کاربری: کف فرش، دیوارچینی، نمای ساختمان (کاربرد نوع گیوتین­ خورده با نام “سنگ آنتیک” در دکوراسیون داخلی ساختمان)، ساخت آبشارها و حوضچه ­های مصنوعی، و ساخت صخره ­های سنگی در آکواریوم ­های خانگی

مقدار پوشش سنگ برش خورده: هر یک تن 7 متر مربع و امکان افزایش تا 10 متر