نمک،دلنمک،هالیت،کریستال دلنمک،دلنمک خرد شده،پرکاری تیروئید