هماتیت

مشخصات و ویژگی­ها: اولیژیست (هماتیت میکایی) پلی­مورف هماتیت است. ترکیب شیمیایی اولیژیست مشابه هماتیت می­ باشد و کاربردهای مشابهی دارند.

فرمول شیمیایی کانی اصلی: Fe2O3

خلوص: خلوص بالا

مکان: کاشان