فلدسپات

مشخصات و ویژگی­ها: معدن فلدسپات پتاسیک کاشان در سال 1391 اکتشاف و در سال 1392 موفق به اخذ پروانه بهره برداری گردید. در حال حاضر این معدن 50 هزار تن مواد معدنی استخراج شده، آماده فروش دارد. خاک کائولن به صورت محصول جانبی پس از استخراج فلدسپات پتاسیک برداشت می­ شود. از ویژگی­ های برجسته این معدن درجه خلوص بالای فلدسپات پتاسیک و درصد پایین اکسید آهن است که این خاک را مناسب جهت مواد اولیه صنایع چینی و لعاب کرده است.

ترکیب کانی شناسی: فلدسپات پتاسیک، کائولن (کائولن به صورت محصول جانبی)

مکان: شمال کاشان

مزایا: وجود خاک کائولن به عنوان محصول جانبی، درصد خلوص بالا، درصد کم اکسید آهن

کاربرد: صنایع کاشی و سرامیک