سیلیس

مشخصات و ویژگی­ها:

فرمول شیمیایی کانی اصلی: SiO2

خلوص: گروه بازرگانی پارسه توانایی تامین سیلیس در حجم و آنالیزهای مختلف را داراست.

مکان: