ژیپس

مشخصات و ویژگی­ها:

فرمول شیمیایی کانی اصلی: CaSO4.2H2O

خلوص: خلوص بالا

مکان: تهیه از سراسر کشور