سنگ ورقه ای مشکی

مکان: مشهد

رنگ: مشکی نوک مدادی (جلای براق)

مشخصات و ویژگی­ها:

نوع جنس:

ضخامت سنگ برش خورده: بالای 4 سانتی­متر تا 10 سانتی­متر

اندازه قواره: 25 تا 60 سانتی­متر (نامنظم)

فضای کاربری: کف­فرش، دیوارچینی، نمای ساختمان (کاربرد نوع گیوتین­ خورده با نام “سنگ آنتیک” در دکوراسیون داخلی ساختمان).

مقدار پوشش سنگ برش خورده: هر یک تن 7 متر مربع و امکان افزایش تا 10 متر