زئولیت (Zeolite)

 

مشخصات و ویژگی­ها: زئولیت عمدتاً از آلومینوسیلیکات تشکیل شده است. از بین زئولیت‌های طبیعی فقط ۹ نوع به مقدار زیاد در طبیعت یافت می‌شوند؛ خواص فیزیکی و شیمیایی زئولیت‌های طبیعی متفاوت بوده و در بین نمونه‌های مختلف یک نوع خاص از زئولیت نیز تفاوت‌هایی در خواص فیزیکی (اندازه منفذ، اندازه بلور، ظرفیت تبادل یونی و ظرفیت جذبی) و ترکیب شیمیایی وجود دارد. لازم به ذکر است که زئولیت‌های موجود در ایران از نوع رسوبی هستند.

ترکیب کانی شناسی: M2/nO.Al2O3.xSiO2.yH2O (M نشان دهنده يك يا چند كاتيون با ظرفیت n است و مي‌تواند هر يك از فلزات سديم، پتاسيم، منيزيم يا كلسيم باشد)

مکان:

کاربرد: استفاده در صنایع به عنوان جاذب سطحی، استفاده در صنعت برای تصفیه آب، استفاده به عنوان کاتالیزور، تولید پاک‌کننده‌های لباس، کاربرد در پزشکی و کشاورزی