تیم پارسه

تیم ما

گروه مواد معدنی پارسه متشکل از فارغ التحصیلان معدنی کشور، معدن داران با تجربه و خبره و بازاریابان حرفه ای در داخل و خارج از ایران

مهدی گرگپور مدیر گروه
مرتضی رجبی مدیر معادن
مریم میلادی گرجی کارشناس بازرگانی و فروش
مرتضی احمدی کارشناس مالی و مالیاتی
ام البنین محمدی کارشناس فرآوری مواد معدنی
مینو فرمند کارشناس استخراج معدن